Siamcarsale by รถมือสอง ภาคใต้
รถมือสองภาคใต้ ศูนย์รวมรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคใต้ My Rating:

หจก. บีบี คาร์เซ็นเตอร์


เชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปี

ข้อมูลเต็นท์

เต็นท์หจก. บีบี คาร์เซ็นเตอร์
เจ้าของคุณวาริชชา อ่อนชื่นจิตร
ติดต่อ คุณวาริชชา
(089) 652-9900
ออฟฟิศ 1
(080) 145-0409
ออฟฟิศ 2
075632057
แฟกซ์
075663656
ที่อยู่148 ถนนศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000
URLwww.bbcarcenter.com

รถเก๋ง31 คัน


รถกระบะ48 คัน


รถเอนกประสงค์2 คัน